18.01.2021

Tento server používa cookies. Ak nesúhlasíte s cookies, pozerajte prosím na základe nariadenia EÚ iné stránky.

• Hľadá sa webmaster pre túto stránku. Informácie - mail dole. •

Stavebné pravidlá RG 65

Medzinárodné pravidlá:

Medzinárodné pravidlá prevzané zo servera rg65.com:

 

Nemecké pravidlá 2012: rg-65.de Doplnené 09.02.2016:

 

Preklad nemeckých pravidiel zo servera rc-station.de (preklad A. Č.):

PRAVIDLÁ TRIEDY RG65-OPEN

Preambula

RG65 Open je otvorená konštrukčná trieda, v ktorej je zohľadnené:
- jeden monotrup s dĺžkou 650 mm,
- pohon výlučne plachtami,
- plocha plachiet je max. 0,225 m2,
- výška sťažňa je max. 110 cm.

Konštrukčné obmedzenia a pravidlá.

1 Všeobecne
1.1 Pravidlá triedy sú "otvorené", tzn. je povolené všetko, čo nie je predpísané, alebo zakázané.
1.2 Všetky lode, ktoré sú postavené podľa medzinárodných pravidiel RG65 sú oprávnené k štartu v regate RG65 Open.

2 Trup
2.1 Povolené sú len monotrupy.
2.2 V zmysle medzinárodných pravidiel triedy smie byť dĺžka trupu max 650 mm (+5mm tolerancia). Predpísaný nárazník, min. 5 mm, smie dĺžku trupu prekročiť, ale celková dĺžka nesmie prekročiť 655mm. Kormidlo nesmie prečnievať mimo obrys trupu. Kýl aj kormidlo musia byť umiestnené v osi trupu. Kýl nesmie byť pohyblivý, kormidlo sa smie hýbať len v jednej osi.
2.3 Vybrania v trupe (drážky, negatívny profil dna, konkávy) v pozdĺžnej osi nesmú byť hlbšie ako 3 mm.
2.4 Na špici trupu musí byť nárazník z pružného materiálu s hrúbkou min 5 mm a výškou podľa špice, avšak min 40 mm.

3 Oplachtenie
3.1 Sťažeň nesmie byť vyšší ako 110 cm od paluby. Do výšky sťažňa sa nepočíta kohútik (veterná ružica, "korouhev").
3.2 V základnej pozícii plachiet (pritiahnuté) nesmú žiadne diely oplachtenia prečnievať cez obrys paluby.
3.3 Profil sťažňa a spír je voľný, ale ich prierez nesmie prečnievať cez kruh o priemere 12 mm.

4 Plachty
4.1 Druh plachiet v jednej sade oplachtenia je voľný. Materiál plachiet je ľubovoľný, nie sú povolené pevné "krídla". Plachty sa musia dať zrolovať do trubičky s priemerom 30 mm.
4.2 Plocha plachiet smie byť max. 0,225 m2.
4.3 Pre preteky sú povolené tri sady plachiet - A, B, C. Plocha žiadnej sady nesmie presiahnuť 0,225 m2. Voľba plachiet pri pretekoch musí byť písomne deklarovaná v deň pretekov. Počas pretekov je možné v jednom dni použiť len jednu sadu plachiet.

Poznámka: Nemecké národné pravidlá neobsahujú všetko, prečítajte si prosím medzinárodné pravidlá. Preklad časom doplním. marian_r

Doplnené 30.01.2013:

Bod 4.3 nemeckých pravidiel:

... Počas pretekov je možné v jednom dni použiť len jednu sadu plachiet.

je v rozpore s medzinárodnými pravidlami.

7 REMOTE CONTROL EQUIPMENT
7.1 General
Radio systems with 2 (two) control functions shall be used. One function will act only on the rudder, and the other will act only on the sheets.
During the races of the day, one will use only the declared rigs, one keel (with its ballast) and one rudder.

"declared rigs", je použité množné číslo. Podľa mňa sa môžu striedať všetky 3 typy oplachtenia ak sú registrované do súťaže.

Nesmie sa meniť kýl+závažie.

Nesmie sa meniť kormidlo.

7.2 Replacements
No component of the boat nor its equipment, except the batteries of the equipment of radio, shall be replaced during the races of the day, except if the element to be replaced is broken or lost during the event and that the ODD considers that this breakage or loss is really fortuitous and accidental. There is no restriction about replacement of RC equipment batteries during the races of the day.

Žiadna časť lode a žiadna jej časť okrem batérií nesmie byť menená. Výnimkou sú časti stratené alebo poškodené počas súťaže. Strata alebo poškodenie musí byť zapríčinené náhodnou udalosťou.

Podľa mňa toto implicitne predpokladá že sa nesmie meniť ani kompletná loď. marian_r

 

Výpočet plochy plachiet podľa rg65.com

kosatka hlavná plachta
G = g x b0 / 1.5 A = (B0 + B1) x Z / 2
H = V1 x b1 / 2 B = (B1 + B2) x Y / 2
I = (b1 + b2) x (V - V1) / 2 C = (B2 + B3) x X / 2
J = (b2 + b3) x U / 2 D = (B3 + B4) x W / 2
K = (b3 + b4) x T / 2 E = G4 x G1 / 1.5
L = j x b6 / 1.5 F = B0 x G / 1.5
M = j2 x b5 / 1.5 * = 0 pre G2 <= 2 mm
kosatka = G + H + I + J + K + L + M hlavná_plachta = A + B + C + D + E + F
plocha_plachiet = kosatka + hlavná_plachta

Výpočet plochy plachiet podľa rg-65.de

Pre korektné premeranie plachiet ich treba rozdeliť na lichobežníky a trojuholníky a segmenty kruhu. Jednotlivé plochy sa spočítajú:
Lichobežník: (B1+B2) x h / 2
Trojuholník: B1 x h / 2
Kruhový segment: B x h / 1.5
Ak niektorá strana lichobežníka má zaoblenie viac ako 2 mm, treba túto plochu počítať ako kruhový segment.

Označenie triedy.
Znak triedy by mal byť najmenej 40 mm veľký, umiestnený vo vrchole hlavnej plachty.

Registračné číslo.


Označenie štátu.
Označenie štátu by malo byť vysoké 40 mm. Na domácich súťažiach predbežne označenie štátu usporiadatelia nevyžadujú (stav september 2012).

Umiestnenie označení na plachtách podľa rg65.com 

Na záver.
Pravidlá triedy nebudú v priebehu sezóny menené. Prípadné zmeny budú účinné až od nasledujúcej sezóny. Lode ktoré boli zhotovené a klasifikované počas platnosti starých pravidiel, majú právo štartovať aj v ďalších sezónach, pri platnosti nových pravidiel.

Komentárov  

 
#1 ferodedek 2016-02-09 06:49
Jak je to s ponorem? někde jsem vyguglil , že je kýl povolen max. 30 cm, jinde se neuvádí. Sdělte prosím jak to tedy je. Děkuji.
 

You have no rights to post comments